20 października 2017

Aby wnętrze miało smaczek. Projektant wnętrz o podłodze w kuchni

Projektanci wnętrz podkreślają, że podłoga w kuchni stanowi jedną z najbardziej eksploatowanych powierzchni w domu, więc dobór odpowiednich materiałów jest w jej przypadku niezwykle istotny. W jaki sposób najlepiej osiągnąć kompromis pomiędzy funkcjonalnością a estetyką?

Podłoga to jeden z kluczowych elementów wnętrza – szczególnie w kuchni, gdzie panuje wysoki stopień wilgotności i często dochodzi do zabrudzeń. To dlatego największą popularnością zdaniem projektantów wnętrz cieszą się w tym pomieszczeniu płytki gresowe (gres szkliwiony/nieszkliwiony/polerowany); cechuje je wysoka odporność zarówno na uszkodzenia chemiczne, jak i mechaniczne. Gres matowy jest przy tym łatwiejszy w utrzymaniu od gresu polerowanego.

W otwartych pomieszczeniach podloga w kuchni i salonie zwykle wykonana jest z tego samego materialu, co wedlug projektanta wnetrz ulatwia wykocznenie wnetrza

Jaki materiał wybrać?

Popularnością niezmiennie cieszą się płytki kamienne, w szczególności trwały granit i łupek. Podłoga z wapienia czy piaskowca wymaga natomiast szczególnego zabezpieczenia.

Tradycyjne terakota i klinkier powoli przechodzą już do lamusa, pomimo swej gładkiej powierzchni i niskiego stopnia nasiąkliwości. Te materiały cechuje bowiem niska odporność na uszkodzenia. Coraz częściej eksperci stawiają na nowoczesne rozwiązania, takie jak żywica.

Jeśli decydujemy się na podłogę drewnianą, pamiętajmy, że drewno należy do materiałów higroskopijnych – szybko wchłaniających parę wodną. Należy pamiętać o sprawdzeniu jego parametrów technicznych, takich jak współczynnik skurczu, stabilność oraz twardość. W kuchni sprawdzą się gatunki egzotyczne drewna. Eksperci proponują także płytki ceramiczne, które do złudzenia przypominają drewno.

Drewniane panele na podlodze w kuchni, to coraz bardziej populrne roziwiazanie stosowane przez projektantow wnetrz

Parametry techniczne płytek ceramicznych

Projektanci wnętrz ostrzegają, że w przypadku płytek ceramicznych należy pamiętać o właściwościach antypoślizgowych oraz stopniu ścieralności. Kuchnia to pomieszczenie, w którym zaleca się stosowanie materiałów co najmniej III klasy ścieralności (PEI). Eksperci wyróżniają następujące klasy:

 • KLASA PEI 0 – materiały nie zalecane do aranżacji podłogi;
 • KLASA PEI I – materiały dedykowane do pomieszczeń użytkowanych rzadko, miękkiego obuwia (np. sypialnia);
 • KLASA PEI II – materiały dedykowane do pomieszczeń użytkowanych rzadko, miękkiego obuwia (np. sypialnia, łazienka);
 • KLASA PEI III – materiały dedykowane do pomieszczeń o małym natężeniu ruchu, miękkiego obuwia (PEI 3/ 750 – np. łazienka, sypialnia, pokój dzienny) lub średnim natężeniu ruchu (PEI 3/1500 – np. kuchnia, korytarz, pomieszczenia, do których domownicy nie wchodzą bezpośredniego z zewnątrz, które nie są narażone na wnoszenie materiału ścierającego);
 • KLASA PEI IV – materiały dedykowane do pomieszczeń o normalnym natężeniu ruchu, we wszystkich pomieszczeniach budynków mieszkalnych (np. kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, pokój dzienny);
 • KLASA PEI V – materiały dedykowane do pomieszczeń o wzmożonym ruchu (lokale użytkowe, pomieszczenia przemysłowe).

Stopień twardości płytek jest oceniany w dziesięciostopniowej skali Mohsa. Do podłogi kuchennej wystarczający będzie poziom 3-4 stopnia.

Podłoga w kuchni jest szczególnie narażona na bieżące zabrudzenia, dlatego warto postawić na modele płytek o wysokiej odporności na plamienie. Eksperci wyróżniają pięć klas odporności, w których klasa 5 oznacza jej najwyższy stopień. Z uwagi na specyfikę kuchni, zaleca się stosowanie płytek co najmniej 4 klasy.

Płytki kuchenne powinna cechować także odpowiednia nasiąkliwość – determinowana przez rodzaj szkliwa oraz masy bazowej, a także nasycenie pigmentem i porowatość powierzchni. Stopień nasiąkliwości jest wyrażany w procentach. W przypadku materiałów stosowanych w kuchni nie powinien przekraczać 6-10%.

Bialo-czarne plytki na podlodze w kuchni to klasyczne polaczenie ktore jak podkresla projektant wnetrz nigdy nie wyjdzie z mody

Projektant wnętrz o kolorze i strukturze

Płytki powinny być dostosowane do stylistyki wnętrza, tworząc spójną kompozycję. Projektanci proponują kolory kontrastujące lub utrzymane w tej samej tonacji, co pozostałe elementy wyposażenia. Jeśli chcemy uniknąć zimnego wnętrza, warto postawić na drewno bądź jego imitację.

Jasna podłoga optycznie powiększy przestrzeń, doskonale sprawdzi się w niewielkich wnętrzach. Eksperci zalecają także błyszczące płytki, które odbijają światło, nadając wnętrzu energii. Płytki o gładkiej strukturze pomagają jednocześnie w bieżącym utrzymaniu czystości.

Płytki na podłodze w kuchni to klasyczne rozwiazanie powielane przez wielu projektantow wnetrz

Rozmiar płytek

W ostatnim czasie popularnością cieszą się duże płytki gresowe, których wymiary sięgają nawet 60x60cm. Należy pamiętać, że to efektowne rozwiązanie sprawdzi się przede wszystkim w przestronnych pomieszczeniach. Jego wykorzystanie w niewielkiej kuchni może wpłynąć na optycznie zmniejszenie powierzchni. Standardowe wymiary płytek kwadratowych wynoszą: 15×15 cm, 30×30 cm, 40×40 cm, 45×45 cm i 60×60 cm. Popularnością cieszą się także płytki prostokątne (15×30 cm, 30×60 cm). Projektanci wnętrz coraz częściej proponują dowolne łączenie materiałów o różnym kształcie i wzorze, a także tworzenie mozajek.

Podloga w kuchni z heksagonalnych plytek to wedlug projektanta wnetrz ciekawa alternatywa dla tradycyjnych plytek

Rola fugi w aranżacji podłogi

Eksperci podkreślają rolę fug, których stosowanie jest konieczne z uwagi na brak elastyczności płytek ceramicznych. Wybór odpowiedniej fugi pomoże zabezpieczyć płytki, zapobiegając ewentualnym pęknięciom. Klej i fugi także powinny być wodoodporne, dlatego eksperci zalecają stosowanie materiałów epoksydowych. Pomiędzy ścianami a podłogą zastosowanie znajdzie także silikon sanitarny.

Eksperci zwracają uwagę na dobór koloru fugi, który uwydatnia styl i fakturę płytek. Zwykle stosują fugi zbliżone kolorystycznie do barwy powierzchni płytki. Należy pamiętać, że materiały wykończeniowe utrzymane w jasnej tonacji mogą uwydatniać zabrudzenia. Projektanci wnętrz proponują także alternatywne rozwiązanie – jednolitą powierzchnię, która jest tworzona dzięki specjalnym płytkom bezfugowym.

[:en]

The kitchen floor is one of the most used surfaces at home, so it is important to choose the appropriate material. It is also the largest horizontal surface in the kitchen, therefore our goal is to reach a compromise between functionality and aesthetics.

W otwartych pomieszczeniach podloga w kuchni i salonie zwykle wykonana jest z tego samego materialu, co wedlug projektanta wnetrz ulatwia wykocznenie wnetrza

Choosing suitable materials

Due to its specificity, arrangement of the kitchen is determined by high humidity and frequent dirt. That is why we usually choose ceramic tiles (glazed/unglazed/polished), which are highly resistant to chemical and mechanical damages. Glazed tiles are easier to maintain than polished models.

What is also invariably popular are stone tiles, especially durable granite and slate tiles. Please note, that limestone or sandstone flooring require special protection.

Traditional terracotta and clinker are slowly passing through, despite their smooth surface and low absorbency. These materials are characterized by low damage resistance. We more and more often use modern solutions such as resin.

If you decide on a wooden floor, please remember that wood is hygroscopic material, quickly absorbing steam. Be sure to check its technical parameters such as shrinkage, stability and hardness. Interior designers recommend to choose exotic species, that will prove themselves in the kitchen. Manufacturers offer also ceramic tiles, that resemble natural wood.

Drewniane panele na podlodze w kuchni, to coraz bardziej populrne roziwiazanie stosowane przez projektantow wnetrz

Technical specifications of ceramic tiles

In the case of ceramic tiles, experts consider the anti-skid properties and degree of abrasion. In the kitchen it is recommended to use materials of at least III class of abrasiveness. Experts distinguish five classes of it (PEI):

 • CLASS PEI 0 – materials not recommended for floor arrangement;
 • CLASS PEI I – materials for rarely used interiors, soft footwear (bedroom);
 • CLASS PEI II – materials for rarely used interiors, soft footwear (bedroom, bathroom);
 • Class PEI III – materials for low traffic areas, soft footwear (PEI 3/750 – bathroom, bedroom, living room) or medium traffic areas (PEI 3/1500 – kitchen, corridor to which household members do not enter directly from the outside);
 • CLASS PEI IV – materials for normal traffic areas, in all living quarters (kitchen, utility room, living room);
 • CLASS PEI V – materials for intensive traffic areas (commercial premises, industrial premises).

Tile hardness is evaluated in a ten-level Mohs scale. The hardness of the kitchen floor should be 3-4 degrees.

The floor in the kitchen is particularly exposed to dirt, so it is recommended to bet on the tiles with high stain resistance. Experts distinguish five classes of resistance, in which class 5 represents its highest grade of it. Due to the specificity of the kitchen, it is recommended to use tiles with at least 4 stain resistance class.

Kitchen tiles should have adequate absorbency – determined by the type of plaster and base mass, as well as pigment saturation and porosity of the surface. The degree of absorbability is expressed in percentages. For the kitchen materials it should not exceed 6-10%.

Bialo-czarne plytki na podlodze w kuchni to klasyczne polaczenie ktore jak podkresla projektant wnetrz nigdy nie wyjdzie z mody

What color and texture to choose?

The tiles should be tailored to the whole interior design. Experts propose contrasting colors or tiles in the same tone as the rest of the furnishing. If you want to avoid a cold interior, you should choose wood or its imitation.

The bright floor will visually enlarge the space, proving itself in small spaces. Experts also recommend shiny plates that reflect light, giving the interior energy. Tiles with a smooth structure help to keep the cleanliness.

Płytki na podłodze w kuchni to klasyczne rozwiazanie powielane przez wielu projektantow wnetrz

Tile size

What is popular in modern interiors are large tiles, with sizes up to 60x60cm. Keep in mind that this vanguard solution prove itself in spacious rooms. Its use in a small kitchen can optically reduce the space. Standard square tile dimensions are 15 × 15 cm, 30 × 30 cm, 40 × 40 cm, 45 × 45 cm, and 60 × 60 cm. The rectangular tiles are also popular (15 × 30 cm, 30 × 60 cm). Interior designers propose combination of materials of various shapes and patterns, as well as a mosaic creation.

Podloga w kuchni z heksagonalnych plytek to wedlug projektanta wnetrz ciekawa alternatywa dla tradycyjnych plytek

The role of the fugue in the arrangement of the floor

Experts emphasize the role of fugues, which are necessary because of the lack of elasticity of ceramic tiles. Choosing the right fugue will help to protect the tiles, preventing possible cracks. Adhesives and fugues must also be waterproof, therefore experts recommend the use of epoxy materials. Between the walls and the floor you can also use sanitary silicone.

Experts pay attention to the color of the fugue, which should be determined by the style and texture of tiles. Interior designers recommend to use the color similar to the surface of the tile. Keep in mind that bright color of finishing materials can highlight dirt. Interior designers propose an alternative solution – a homogeneous surface, which is created with the type of tiles without fugue.

Komentarze

 • Katarzyna

  Spora dawka ciekawej wiedzy 🙂 Dla osoby, która akurat jest na etapie poszukiwania podłóg do mieszkania w sam raz. Marzyło mi się co prawda drewno w kuchni, ale chyba jednak postawimy na płytki – czasami lepiej wybrać rozwiązanie bardziej praktyczne, a nie po prostu ładne.

 • Ułanus

  Też chyba jestem tradycjonalistą, bo dla mnie jedynym słusznym rozwiązaniem na podłogę w kuchni są płytki. A na pewno najwygodniejszym. Nie oszukujmy się…w kuchni mogą się wydarzyć różne rzeczy, więc moim zdaniem warto zdecydować się na jak najbardziej odporną na zabrudzenia i wytrzymałą opcję.

 • Patrycja0o

  Pamiętam jeszcze jak na podłodze w kuchni królowało linoleum, a na ścianach boazeria. Teraz czasami te nowoczesne formy potrafią naprawdę zaskoczyć. Wydaje mi się, ze jednak dla większości osób, które wykańczają mieszkania bardzo istotny jest koszy. Im lepsze materiały, tym też wyższa cena – logiczne. Niestety nie na wszystko można sobie pozwolić.

 • Lusia

  Jestem zauroczona kolorem z pierwszej aranżacji. Chyba sama nie zdecydowałabym się na kanapę w takim niebiesko turkusowym kolorze, a wygląda to naprawdę świetnie. Jasne/stonowane wnętrza z jakimś mocnym kolorystycznym akcentem to zdecydowanie mój faworyt.

 • Denida

  Każda aranżacja ze zdjęć ma coś w sobie i właściwie każdą z uśmiechem na twarzy przyjęłabym w swoim mieszkaniu. Niestety u nas bardzo liczy się kwestia kosztów, więc na niektóre rzeczy nie możemy sobie pozwolić. Niemniej jednak i tak uważam, że nawet małym kosztem może stworzyć coś pięknego, jeśli się ma pomysł i chęci to wszystko jest możliwe.

 • Borysowa

  Nie przemawiają do mnie takie całkiem otwarte na salon kuchnie, zdecydowanie bardziej podoba mi się, jeśli jest jakieś rozgraniczenie. Tak, jak na przykład na tym drugim zdjęciu. Trochę prywatności nawet w aneksie kuchenny się czasami przyda.

 • Kalina

  Fajnie dowiedzieć się, że istnieją różne klasy płytek 😉 Pewnie, jeśli ktoś już wykańczał samodzielnie mieszkanie, to ma o tym pojęcie. Ja póki co ograniczam się właśnie do przeglądania różnych ciekawych wpisów w internecie, ale wierzę, że kiedyś mi się ta wiedza przyda.

 • Daga

  Trzeba podejść do sprawy zarówno praktycznie – czyli zastanowić się nad tym, czy łatwo będzie utrzymać czystość, ale i zadbać o to, żeby wnętrze nam się podobało. Moim zdaniem (i nie tylko moim) kuchnia to najważniejsze pomieszczenie w całym mieszaniu, takie serce domu, w którym spotyka się cała rodzina. Warto więc ze szczególnym podejściem zająć się jej urządzaniem.

 • Denis

  Wzór szachownicy na podłodze bardzo mi się podoba. Mimo że może wygląda trochę barowo, to jednak w połączeniu z odpowiednią kolorystyką i dodatkami według mnie prezentuje się super.

 • kajka

  Czy wykorzystanie cegły w kuchni to dobry pomysł? Tak, jak na drugim zdjęciu bardzo mi się podoba. O ile wizualnie jest to 100% mój gust, to zastanawiam się jak z utrzymaniem czystości? W końcu taki panel szklany możemy wyczyścić w ciągu 30 sekund, wystarczy płyn do szyb i ręczniczek, a cegła? Czy po zachlapaniu, zabrudzeniu nie będzie wyglądać po prostu nieestetycznie?

 • Malina

  @kajka akurat tego fragmentu za kuchenką nie widać, wydaje mi się, że tam może być jakoś ładnie wkomponowany właśnie szklany panel lub coś takiego – wiadomo pryskający tłuszcz itp. ale tak poza tym nie wydaje mi się, żeby było ciężko taką ścianę utrzymać w czystości. Jak już się coś pobrudzi to trochę wody, szczoteczka i po problemie 🙂

 • Ewa

  Nawet w sypialni wolę mieć „porządniejszą” podłogę. Wykładziny są moim zdaniem bardzo niepraktyczne, tym bardziej, jeśli ktoś tak jak ja ma obniżoną tolerancję na kurz. Jakieś małe dywaniki w porządku – pod warunkiem, że możemy je bez problemu wyprać w pralce. Wybór padł na panele, ale gdybym miała wybierać między wykładziną a płytkami, to wybrałabym płytki.

 • Tysia

  Obserwuję taki trend i chyba nawet tutaj kiedyś o tym czytałam, że kładzie się jednakową podłogę w całym mieszkaniu, płynnie przechodzi do każdego pomieszczenia. Najczęściej to są panele i sama nie wiem. Wydaje mi się, że jednak lepiej jakoś rozgraniczyć te kwestie. Taka sama podłoga w kuchni i w sypialni?

 • Kermon

  Tysia, wydaje mi się, że to całkiem dobry pomysł pod warunkiem, że wybierzemy odpowiednią podłogę. No bo idąc w skrajności, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby położyć w całym mieszkaniu wykładzinę… no ale w łazience raczej się nie sprawdzi. Płytki? Niby w porządku, ale w sypialni bym ich nie chciał. Trzeba wybrać coś odpornego na zniszczenia.

Zostaw odpowiedź