01 października 2021

Dom bez pozwolenia do 70 m2 – rząd przyjął ustawę. Zasady, terminy i koszty

Bez zezwolenia, książki budowy i nadzoru kierownika, za to z projektem za 1 zł – rząd przyjął projekt, który znacznie uprości budowę domów do 70 m2. Ustawa ma wejść w życie już na przełomie roku. Co zmieni w polskim prawie budowlanym?

Dom bez pozwolenia to jeden z projektów ustaw opracowanych w ramach wprowadzania tzw. „Polskiego Ładu”. Celem nowelizacji jest maksymalne ułatwienie budowy niewielkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacji indywidualnej.


Projekt domu L-302 / Extradom.pl

Co zakłada ustawa?

Możliwość budowy domów o wielkości do 70 m2 (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) – bez pozwolenia na budowę oraz bez konieczności ustanawiania kierownika budowy. Dlaczego taki metraż? Ponieważ z założenia obiekty te mają mieć prostą konstrukcję, ułatwiającą zachowanie wymogów bezpieczeństwa.

Nowe prawo budowlane zakłada możliwość budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² bez konieczności:

  • uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • ustanawiania kierownika budowy,
  • prowadzenia dziennika budowy.

Nowe przepisy mają służyć przede wszystkim inwestorom indywidualnym. Dlatego ustawa przewiduje, aby budowany domek był budynkiem wolnostojącym, stojącym na działce o powierzchni co najmniej 1000 m2. W ten sposób deweloperzy nie mają mieć możliwości wykorzystania nowelizacji do budowy wieloobiektowych osiedli.

WAŻNE!

Nie musisz starać się o pozwolenie na budowę małego domku w miejscach, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli takiego planu nie ma – procedura przewiduje, że uzyskanie warunków zabudowy będzie trwało nie dłużej niż 30 dni od momentu zgłoszenia wniosku (podobno przekroczenie tego terminu ma skutkować karą dla urzędników w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki).

Podsumowując główne założenia planowanych zmian:

– Budynek musi być wolnostojący, maksymalnie dwukondygnacyjny, o powierzchni do 70 m2 (w przypadku domów z poddaszem powierzchnia użytkowa może wynieść 90 m2).j

– Obszar oddziaływania budynku musi mieścić się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

– Budowa może służyć wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

– Do budowy można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej stosownego oświadczenia (tym samym wyłączono możliwość zgłoszenia przez organ sprzeciwy do dokonanego zgłoszenia)


Projekt domu Bueno 3 / Extradom.pl

UWAGA!

Aby dokonać zgłoszenia budowy małego domku, wystarczy że inwestor złoży stosowne oświadczenie oraz zawiadomi organy nadzoru budowlanego o planach rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu musi się znaleźć deklaracja, że:

– budowa służy zaspokojeniu własnych potrzeb budowlanych

– inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową (w przypadku nieustanowienia kierownika budowy)

– dołączona do zgłoszenia dokumentacja jest kompletna

W ramach dokumentacji musi znaleźć się:

– projekt zagospodarowania działki

– projekt architektoniczno-budowlany

Pamiętajmy, że ustawa nie zwalnia z obowiązku stosowania wymagań techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie!

Na koniec jeszcze jedna ciekawostka – zgodnie z zapowiedziami mają pojawić się projekty domów do 70 m2, które będzie można zakupić za symboliczną złotówkę. Projekty mają mieć wysokie walory architektoniczno-funkcjonalne, a przy tym zakładać budowę domów ekologicznych, oszczędnych i estetycznych.

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź