06 sierpnia 2015

Jedno wnętrze, kilka stref: rola podłogi w projektowaniu wnętrz

„Strefowanie” to inaczej systematyzowanie wnętrza według jego funkcji na część dzienną, nocną i gospodarczą. Funkcjonalny podział przestrzeni jest niezwykle istotny, gdyż potrafi zapewnić lokatorom komfortowe warunki do mieszkania. Wnętrze można podzielić na wiele różnych sposobów – jednym z nim jest wyodrębnianie stref za pomocą podłogi.

perfectspace-aranzacja-wnetrza-kuchni-z-kolorowym-backsplashem

Pomysłów na zorganizowanie stref w otwartej przestrzeni nie brakuje. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest postawienie działowej ściany gipsowo–kartonowej, choć przestrzeń wyodrębnić można również za pomocą najrozmaitszych elementów dekoracyjnych (parawan, zasłona bądź roleta), ścian działowych ze szkła, odpowiedniego ustawienia mebli lub właśnie podłogi.

perfectspace-aranzacja-wnetrza-salonu-z-laczonymi-materialami-na-podlodze

Czemu podłoga?

Dlaczego warto wyodrębnić strefy w naszym mieszkaniu za pomocą podłogi? Takie rozwiązanie jest nieinwazyjne pozwala zachować otwartą przestrzeń – wnętrze typu open space daje więcej swobody oraz sprawia wrażenie przestronniejszego. Nic dziwnego zatem, że nowoczesne rozwiązania architektoniczne preferują właśnie otwarte przestrzenie, gdzie pomieszczenie kuchenne wraz z aneksem jadalnym oraz pokojem dziennym stanowią jedną całość. Delikatne oddzielenie strefy kuchennej od całości można jednak uzyskać poprzez zainstalowanie w tej części nieco odmiennej podłogi, aczkolwiek w takim wypadku linia wyznaczająca funkcjonalny podział pomieszczenia powinna być mało zauważalna, zaś podłoga w tej części powinna nawiązywać do zabudowy kuchennej. Nie zaszkodzi również zastosować tego samego rodzaju podłogi, gdyż optycznie powiększy to przestrzeń.

perfectspace-aranzacja-wnetrza-salonu-z-designerskimi-elementami

Podłoga to duża płaszczyzna, która często decyduje o charakterze wnętrza. W dużych mieszkaniach czy domach, szczególnie tych o otwartej przestrzeni, różne materiały podłogowe pozwalają uniknąć przytłaczającego swą skalą wrażenia poczekalni na lotnisku i wydzielić obszary o różnej funkcji – komponowanie podłogi z różnych materiałów, szczególnie drewna z ceramiką czy kamieniem, wymaga jednak wyczucia. W małych mieszkaniach lepiej zastosować taką samą podłogę we wszystkich pomieszczeniach, gdyż inaczej mieszkanie będzie wyglądać na jeszcze mniejsze niż jest w rzeczywistości.

Jakie materiały?

W przypadku otwartego wnętrza materiały na posadzkę należy dobierać w zależności od przeznaczenia danej części pomieszczenia. Drewniana posadzka nadaje wnętrzu przyjemny, a zarazem elegancki charakter i dlatego pasuje raczej do części jadalnej i wypoczynkowej. Tam, gdzie podłoga jest szczególnie narażona na zniszczenie, układa się z kolei płytki ceramiczne lub kamienne, które są bardziej praktyczne: trwałe, odporne na zarysowania i wilgoć, łatwe do utrzymania w czystości – stąd najczęściej da się je znaleźć w kuchni lub łazience.

perfectspace-aranzacja-wnetrza-kuchni-w-minimalistycznym-stylu

Jedna aranżacja wnętrza kilka stref 

Wydzielenie poszczególnych stref porządkuje wnętrze, stawia czytelną granicę między przestrzeniami pełniącymi różne funkcje. Postawienie ścianki działowej pozwala mieszkańcom na zachowanie większej prywatności i intymności, ale zaburza otwarty charakter przestrzeni. Dlatego warto rozważyć w projektowaniu wnętrz jego podział za pomocą różnego rodzaju podłóg, które mogą stanowić naturalną granicę między poszczególnymi strefami i wyznaczać ich funkcje – odmienność w formie czy fakturze jest w takich przypadkach w pełni akceptowalna. Obecnie jednak coraz częściej się od tego odchodzi na rzecz stosowania na dużych płaszczyznach jednolitych materiałów, które daje wrażenie przestrzenności, szczególnie w mniejszych wnętrzach.[:en]

“Zoning” is otherwise called systematizing the interior according to its function for a living part, a night part and an utility part. A functional division of space is crucial, because it can provide comfortable living conditions. The interior can be divided in many different ways. One of the them is separating areas by choosing the right flooring.

Perfect Space interior design

There is no shortage of interesting ideas for organizing areas in open space. One of the most common ways to do it is to install a drywall partition, although the space can also be separated by using different kinds of decorative items (screen, curtain or window blind), glass partition walls, a proper placement of furniture or just the suitable flooring.

Nowoczesne oświetlenie salonu

Why the flooring?

Why is it worth to separate zones in our apartment through the use of the right flooring? This solution is non-destructive and it allows you to keep an open space. Open space interior gives the impression of more space than actually it is and it provides you more freedom. Therefore it is not surprising, that in contemporary architectural solutions open spaces are getting more and more popular, especially where kitchen room with dining area and living room are one unit. Delicate separating the kitchen area from the whole can be achieved by installing a slightly different flooring in this part, however in this case, the lines defining the functional division of space should be little noticeable. Moreover the floor in this part should refer to the kitchen furniture colors. It is advisable to use the same type of flooring, because it visually expand the space.

Perfect Space various flooring materials in  interior design

The floor is a large plane, which often determines the nature of the interior. In large apartments or houses, especially those with the open space interior, the use of various flooring materials allows to avoid impression of airport lounge – overwhelming by their size. It also allows to isolate areas having different functions by composing a flooring made of various materials, especially wood or stone ceramic. However, it requires sense of aesthetics. In small apartments it is better to use the same flooring in all areas, otherwise the apartment will look even smaller than it actually is.

Which materials?

In the case of open space interior, flooring materials should be selected depending on the purpose of a particular part of the room. The wooden flooring gives the interior a comfortable and elegant character at the same time and that is why it fits more into the dining area and lounge area. Where the floor is particularly vulnerable to being destroyed, it is advisable to use ceramic or stone tiles, which are more practical: durable, resistant to scratches and moisture and easy to keep clean – hence most often they can be found in the kitchen or bathroom.

Perfect Space one space few areas, interior design

One interior – few areas

The separation of the particular areas of the interior organize it, puts a clear boundary between spaces performing different functions. Installation of partition wall allows residents to keep their privacy and intimacy, but interferes with the open nature of space. It is, therefore, important to consider division by choosing various types of flooring, which may constitute a natural boundary between areas and define their functions. Differences in their form or facture in such cases is fully acceptable. However, more and more often designers of interior decoration depart from this solution. They prefer uniform materials on the large surfaces, because they give the impression of more space, especially in small interiors.

Komentarze

  • Marta

    Rozdzielenie powierzchni w salonie gdzie jest aneks kuchenny to świetne rozwiązanie, gdy jak w części wypoczynkowej sa panele co ociepla to miejsce a w części kuchennej kafelki, które łatwo utrzymać w czystości i nie ma obawy o zalanie. Natomiast tutaj trzecie zdjęcie zachwyca :), gdybym miała taki metraż to tak sobie wyobrażam rozdział podłogowy i te barwy i przejście super.

  • Kasia z Arbiton

    Ciekawe inspiracje i usystematyzowanie tematu. Warto jednak powiedzieć też o rozwiązaniu dobrym do niewielkich wnętrz, jakim jest położenie takiej samej podłogi w całym mieszkaniu. Niektórzy preferują taka opcję nawet wtedy, kiedy dysponują dużym metrażem. Dobrym materiałem na podłogę typu „one space” są panele winylowe. Dzięki właściwościom wodoodpornym i dużej wytrzymałości dobrze sprawdzają się nawet w łazience i kuchni.

Zostaw odpowiedź