13 sierpnia 2021

„Mój Prąd”. Co należy wiedzieć o programie dopłat na fotowoltaikę w 2021 roku?

W tym naborze wniosków budżet na fotowoltaikę jest niższy niż w poprzednich edycjach. Kto więc myśli o udziale w programie „Mój prąd”, nie powinien tego odkładać na ostatnią chwilę.

Program „Mój prąd” umożliwia uzyskanie dopłat do instalacji fotowoltaicznych w wysokości do 3 tysięcy złotych. Choć to mniej niż we wcześniejszych edycjach, w których można było otrzymać 5 tysięcy złotych, jest to i tak spory zastrzyk gotówki, jeżeli chcemy zainwestować w nowoczesne systemy ogrzewania domów.

Przypomnijmy, że dwie ostatnie edycje programu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem Polaków. Mimo tego, że budżet w drugim naborze docelowo zwiększono aż o 100 milionów złotych, nabór i tak musiał być zakończony przed czasem.

Teraz również należy się spieszyć. Obecna edycja potrwa albo do 22 grudnia 2021 roku, albo do wyczerpania puli budżetu. Pula w budżecie wynosi 534 miliony złotych, które popłyną do 178 tys. uprawnionych. Pamiętaj przy tym, że w obu wcześniejszych edycjach było więcej pieniędzy do rozdania, a i tak nie wszyscy chętni otrzymali dofinansowanie. Nie czekaj więc zbyt długo – im wcześniej złożysz wniosek, tym większa szansa na uzyskanie dotacji!

UWAGA!

Program „Mój prąd” skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, które chcą mieć własną, przydomową instalację fotowoltaiczną. Nie dotyczy on przedsiębiorców i nie obejmuje rozbudowy już istniejącej fotowoltaiki.

Jak przedstawiają się koszty kwalifikowane w programie „Mój prąd” i na co można wydać pieniądze z dotacji?

W ramach dotacji otrzymujecie część koszty poniesionych na zakup i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. To przede wszystkim:

– panele fotowoltaiczne

– mikroinwertery

– okablowanie

– urządzenia do montażu

– robocizna

Ważne jest to, że wszystkie urządzenia muszą być montowane nie tylko jako nowe, ale z dowodem, że zostały wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

UWAGA!

Wszystkie koszty muszą być wydatkowane w okresie od 1 lutego 2020 do 21 grudnia 2023 roku. To oznacza, że wsparcie będzie przyznawane również za już wykonane instalacje, jak i te planowane.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd”?

Wnioski w programie „Mój prąd” składa się wyłącznie elektronicznie przez platformę GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie). Musisz wypełnić formularz właściwy dla danego naboru i właściwy dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji. Taki dokument podpisujesz przy użyciu podpisu kwalifikowanego (wystarczy mieć profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

UWAGA!

Twój wniosek o dofinansowanie został odrzucony na etapie oceny według kryteriów dostępu lub na etapie kryteriów jakościowych? Nic straconego. Możesz zgłosić się ponownie w ramach tego samego naboru.

Jak długo będziesz czekać na decyzję?

Środki w programie „Mój prąd” pochodzą z Unii Europejskiej i przyznawane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który go koordynuje. Terminy rozpatrzenia wniosków uzależnione są od tego, ile fizycznie wpływa ich do NFOŚIGW.

– w przypadku, gdy wniosków o dofinansowanie jest mniej niż 500 – odpowiedź otrzymasz do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku

500–1000 wniosków o dofinansowanie – do 45 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku

1000-1500 wniosków o dofinansowanie – do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku

powyżej 1500 wniosków o dofinansowanie – do 75 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku

Pamiętaj przy tym, że mówimy o prawidłowo złożonym wniosku, czyli takim który nie wymaga żadnych uzupełnień czy poprawek. Poza tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków w przypadku wpływu co najmniej 2 tys. wniosków w tygodniu.

Procedura NFOŚIGW przedstawia się następująco:

Krok 1: rejestrujesz wniosek o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW

Krok 2: NFOŚIGW ocenia wniosek wg kryteriów dostępu

Krok 3: w przypadku wniosku niezgodnego z programem, NFOŚIGW odrzuca go z dalszego postępowania bez możliwości uzupełnienia (wtedy wniosek musisz złożyć ponownie)

Krok 4: jeżeli to konieczne, NFOŚIGW wzywa Cię do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu

Krok 5: NFOŚIGW ponownie ocenia wniosek wg kryteriów dostępu – po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów

Krok 6: następuje ocena wniosku wg kryteriów jakościowych wskazanych w programie

Krok 7: jeżeli to konieczne, NFOŚIGW wzywa Cię do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych

Krok 8: NFOŚIGW ponownie ocenia wniosek wg kryteriów jakościowych – po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów

Krok 9: następuje kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych

Krok 10: NFOŚIGW informuje Cię o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Krok 11: następuje podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu przedsięwzięcia

Krok 12: dostajesz powiadomienie o przyznaniu dotacji

Krok 13: następuje wypłata dofinansowania i zawiadomienie o wypłacie dofinansowania na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Program „Mój prąd” skutecznie zwiększa zainteresowanie Polaków fotowoltaiką. Nic dziwnego skoro to inwestycja, za którą ceny wahają się od 4 do 6 tysięcy PLN za kWp. Każda kwota dofinansowania jest więc warta zachodu.

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź