11 września 2020

Pożyczka hipoteczna – czym jest i kiedy może zastąpić kredyt?

Potrzeba sfinansowania przedsięwzięcia, takiego jak np. remont domu czy mieszkania, nie zawsze musi wiązać się z koniecznością zaciągania najbardziej kosztownego kredytu gotówkowego czy najdłuższego w spłacie kredytu hipotecznego. Gdy posiadasz nieruchomość, możesz ubiegać się o alternatywny produkt, jakim jest pożyczka hipoteczna. Sprawdziłem, jakie warunki należy spełnić, aby ją uzyskać i na jakie kwoty może liczyć inwestor.

Kredyt hipoteczny czy gotówkowy to nie jedyne produkty finansowe, które można wykorzystać do sfinansowania np. domowego remontu. Ciekawą alternatywą jest pożyczka hipoteczna, która sprawdzi się w momencie, gdy zależy Tobie za zaciągnięciu relatywnie wysokiego kredytu na zdecydowanie atrakcyjniejszych warunkach niż miałoby to miejsce w przypadku klasycznego kredytu gotówkowego. Podstawowym zabezpieczeniem takiej formy finansowania zaplanowanego przedsięwzięcia jest posiadanie wolnej od obciążeń nieruchomości.

Czy pożyczka hipoteczna jest tym samym co kredyt hipoteczny?

Choć nazwy obu produktów są do siebie mocno zbliżone, w rzeczywistości to zupełnie inne rozwiązania. W przypadku kredytu hipotecznego masz do czynienia ze środkami celowymi, które przeznaczone mogą zostać wyłącznie na zakup danego mieszkania lub domu, ich remont lub modernizację. Do momentu spłaty zaciągniętego kredytu to bank jest pełnoprawnym właścicielem takiej nieruchomości.

Zupełnie inna sytuacja występuje w przypadku pożyczki hipotecznej. To zobowiązanie, które mogą zaciągnąć osoby posiadające nieobciążoną nieruchomość, „uwalniając” posiadany w niej kapitał. Takie środki finansowe można przeznaczyć na dowolny cel.

UWAGA!

  • Kredyt hipoteczny to zobowiązanie zaciągane na okoliczność zakupu danej nieruchomości.
  • Pożyczka hipoteczna to zobowiązane, które jest zabezpieczane hipoteką już posiadanego mieszkania czy domu.
  • W przypadku kredytu hipotecznego zawsze niezbędne jest posiadanie wkładu własnego. W przypadku pożyczki hipotecznej tego obowiązku nie ma.

Na jaką kwotę możesz liczyć w przypadku pożyczki hipotecznej?

Górna granica, na którą możesz liczyć w przypadku kwoty pożyczki hipotecznej zależy przede wszystkim od wartości samej nieruchomości. Choć jest to uwarunkowane indywidualną polityką kredytową banków, można przyjąć maksymalnie 80% wartości mieszkania czy domu, które stanowią przedmiot zabezpieczenia. Inaczej mówiąc, posiadacze lokalu, którego wartość rynkowa wyceniana jest na 400 000 zł, mogą liczyć na pożyczkę hipoteczną rzędu 320 000 zł.

Udzielając pożyczki, bank pod uwagę bierze także zdolność kredytową wnioskodawcy oraz sytuację materialną i życiową wpływającą na osiągane dochody.

Bywają sytuacje, w których instytucje finansowe wyrażają zgodę na to, aby zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej była nieruchomość należąca do osoby trzeciej – np. rodzica czy partnera. Oczywiście w takiej sytuacji musi ona wyrazić zgodę na obciążenie swojej nieruchomości hipoteką nałożoną przez bank.

Z jakimi kosztami trzeba liczyć się zaciągając pożyczkę hipoteczną?

Podobnie jak w przypadku każdego kredytu i tu na ratę składa się kwota kapitału oraz odsetek (stała marża banku oraz stopa procentowa WIBOR – najczęściej 3M). Zakładając, że obecnie trzymiesięczny WIBOR wynosi 0,23%, a marża banku to średnio 3,5%, możemy mówić o oprocentowaniu rocznym na poziomie ok. 3,73%. Należy przy tym pamiętać, że zarówno oprocentowanie pożyczki, jak i stopa WIBOR podlegają okresowym zmianom.

UWAGA!

  • Obecnie stopy procentowe znajdują się na bardzo niskim poziomie. Należy mieć więc na uwadze, że w przyszłości, na skutek tzw. presji inflacyjnej, może dojść do ich podwyżki. W efekcie comiesięczna rata może ulec podwyższeniu o kilka, kilkadziesiąt a czasem nawet kilkaset złotych.

Drugim kosztem, jaki trzeba ponieść, chcąc uzyskać pożyczkę hipoteczną, jest prowizja będąca wynagrodzeniem banku za czynności związane z procedurą. Inne, opcjonalne koszty, które mogą pojawić się w przyszłości, to opłaty związane z chęcią wcześniejszej spłaty pożyczki czy podwyższenia jej wartości.

Kolejnym kosztem, który może wystąpić przy pożyczkach hipotecznych, są koszty ubezpieczenia zastawianej nieruchomości – banki wymagają wykupienia np. ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pamiętajmy, że banki stają się wobec siebie coraz bardziej konkurencyjne!

Chcąc zdobyć najbardziej atrakcyjną ofertę, warto porównać wszystkie możliwe propozycje. To, co powinno zwrócić Twoją uwagę, to przede wszystkim:

  1. Wysokość prowizji za udzielenie pożyczki
  2. Wysokość oprocentowania
  3. Rodzaj rat (malejące, równe)
  4. Koszty ubezpieczenia
  5. Koszt wyceny nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki
  6. Inne koszty, jak np. za wcześniejszą spłatę pożyczki

Na co można przeznaczyć pożyczoną kwotę?

Możliwości jest wiele – bank nie wnika w to, w jaki sposób będziesz wydatkować pożyczone pieniądze. Może to więc być zarówno remont tej czy innej nieruchomości, rozbudowa domu, budowa garażu, zagospodarowanie ogrodu, przygotowanie lokalu pod wynajem, kupno i wykończenie domku rekreacyjnego, jak i każdy inny cel, niekoniecznie związany z potrzebami mieszkaniowymi.

Dzięki solidnemu zabezpieczeniu w postaci nieruchomości i co za tym idzie, niewielkiemu ryzyku dla banku, obecnie pożyczka hipoteczna jest jednym z najtańszych sposobów na zdobycie dodatkowej gotówki. Warto pomyśleć o tym rozwiązaniu, jeżeli potrzebujesz większego zastrzyku pieniędzy, szczególnie w sytuacji gdy nie chcesz przepłacać na standardowym, niestety najdroższym na rynku kredycie gotówkowym.

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Może Cię zainteresować