13 lipca 2015

Jakie są wyznaczniki luksusowego mieszkania?

Według najnowszych prognoz liczba bogatych i zamożnych Polaków stale wzrasta, a w 2016 roku po raz pierwszy w historii przekroczy milion; tym samym rośnie również popyt na rynku dóbr luksusowych. Osoby majętne podchodzą do zakupów jednak racjonalnie, a nabycie luksusowego dobra niejednokrotnie rozpatrywane jest przez nie w kategorii inwestycji. Jednym z najbardziej popularnych dóbr luksusowych nadal pozostaje zakup nieruchomości.

perfectspace-wnetrze-sypialni-urzadzone-w-stylu-glamour

Zamożni i bogaci Polacy zwracają szczególną uwagę na jakość i wykonanie produktów, bo ich zakup traktują jako inwestycję; swój dochód lokują najczęściej w nieruchomościach. I choć liczba majętnych Polaków stale wzrasta, to rodzimy rynek luksusowych nieruchomości wciąż dopiero raczkuje w porównaniu do światowych liderów; szacuje się, że łączna wartość transakcji na rynku pierwotnym nieruchomości luksusowych wynosi w Polsce ok. 500 mln zł rocznie. Co jednak konkretnie decyduje o tym, że nieruchomość postrzegana jest jako luksusowa?

Odpowiednia lokalizacja to wyznacznik luksusu?

Żeby uznać nieruchomość za luksusową, kluczowa jest prestiżowa lokalizacja obiektu, który powinien znajdować się w centrum miasta, niedaleko starówki albo w sąsiedztwie parku, teatru lub opery. Zwłaszcza bliskość terenów zielonych jest atutem, gdyż gwarantuje odpowiednią przestrzeń rekreacyjną oraz ciszę. Bardzo ważną rolę odgrywa również niepowtarzalny widok z okien – imponująca panorama miasta dużo lepiej oddaje luksusowy charakter mieszkania niż widok pobliskiego supermarketu.

perfectspace-wnetrze-kuchni-urzadzone-w-stylu-glamour

W przypadku Warszawy cena za metr luksusowego apartamentu (z rynku wtórnego) w samym Śródmieściu potrafi wynosi nawet ponad 30 tys. zł. Taka cena wynika z prestiżowej lokalizacji, gdyż dzielnica jest dobrze skomunikowana, z dużą ilością restauracji, pubów i klubów. Mieści się w niej także większość warszawskich kin i teatrów oraz siedziby największych instytucji i firm.

Luksus to odpowiedni standard wykończenia

Luksus oznacza przede wszystkim wysoki standard wykończenia oraz wykorzystanie szlachetnych materiałów o odpowiedniej jakości. Dlatego w najdroższych mieszkaniach da się często dostrzec różne egzotyczne odmiany drewna lub naturalny kamień – taki marmur ma zastosowanie w przypadku schodów wewnętrznych, parapetów okiennych, posadzek wewnętrznych czy blatów kuchennych. Na ekskluzywność wnętrza wpływają również znajdujące się w nim tkaniny wysokiej jakości, ale metr haftowanego jedwabiu w wielu kolorach potrafi osiągać cenę nawet 1,2 tys. zł.

perfectspace-bardzo-minimalistycznie-urzadzone-wnetrze-salonu

Komfort lokatora

Każda nieruchomość „z górnej półki” wyposażona jest obecnie w inteligentne systemy zarządzania, które umożliwiają zdalne sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem czy urządzeniami AGD. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych w postaci bezszumowej instalacji kanalizacyjnej, energooszczędnego oświetlenia czy nowoczesnej kontroli dostępu zwiększa komfort lokatorów oraz pozwala im na lepsze zachowanie prywatności. Udogodnieniem przemawiającym na korzyść mieszkań położonych w luksusowych apartamentowcach jest z kolei łatwy dostęp do klubów fitness, sauny czy basenu.

perfectspace-klimatycznie-urzadzone-wnetrze-lazienki-idelane-dla-kobiet

Inwestycja w luksus

Warto pamiętać, że nie istnieje jedna definicja luksusu, a postrzeganie dóbr i usług jako luksusowe zależy od poziomu zamożności danej osoby – najbogatsi Polacy za luksusowe postrzegają te nieruchomości, w których metr kwadratowy kosztuje ponad 20 tys. zł. To właśnie cena i położenie nieruchomości, a nie jej wielkość, uznawana jest za wyznacznik luksusu. 

Niestety samo zainwestowanie w materiały i sprzęty z najwyższej półki nie gwarantuje jeszcze, że nasze mieszkanie będzie wyglądać z klasą. Wręcz przeciwnie, nie znając umiaru, bardzo łatwo popaść w tandetę. Takie źle urządzone mieszkanie może okazać się bardzo kosztownym błędem. Dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zawierzenie tej roli specjalistom od wystroju wnętrz.

Czy warto zatem zainwestować w luksusową nieruchomość? Owszem, bo wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na dobra luksusowe w Polsce, wzrastają również ceny ekskluzywnych nieruchomości. Obecnie kształtują się na stosunkowo niskim poziomie – oczywiście w porównaniu do podobnych lokali w innych częściach świata: penthouse w Londynie potrafi kosztować aż 200 mln dolarów, apartament w Nowym Jorku to wydatek 70 mln dolarów, a dom szeregowy w Paryżu osiąga cenę 65 mln dolarów. Warszawa ze swoimi luksusowymi mieszkaniami po 10 mln złotych wygląda bardzo skromnie, ale jedną z cech tego typu nieruchomości jest to, że mają one niepisaną gwarancję wzrostu swojej wartości, więc kwota ta może szybko się zdezaktualizować.


[:en]

According to the latest projections, the number of rich and affluent Poles is constantly increasing. In 2016 it will reach one million for the first time in the history. This increases the market size and total demand for luxury goods. However, affluent people come up to purchase rationally. The acquisition of luxury goods is often considered by them as an investment. One of the most popular luxury goods still remains real estate.

Perfect Space aranżacja przestrzeni nad łóżkiem, tapeta i pikowanie

Affluent Poles pay special attention to the service performance and the quality of products, because they treat the purchase as an investment. They mostly invest their income in real estate. Therefore, although the number of wealthy Poles continues to increase, the national luxury real estate market is still in its infancy compared to world leaders. It is estimated that the total value of transactions in the primary market of luxury properties in Poland amounts to approximately 500 million PLN per year. But what exactly determines whether the property is considered as a luxury?

A proper location

To be considered as a luxurious property, an apartment should be located in the prestigious area – in the heart of the city, near the Old Town or in the vicinity of the park, the theater or the opera. Unquestionably one of the main advantages is proximity of green areas, because it guarantees adequate recreational space and silence. An important role is also played by a unique view from the windows – impressive panorama of the city reflects the luxury of an apartment much better than the sight of a nearby supermarket.

Perfect Space what are the determinants of luxury apartment, kitchen

In Warsaw, the price of a luxury apartment in the heart of the city center can be up to 30 thousand PLN per square meter (secondary market). That price stems from a prestigious location, because the district is well connected with plenty of restaurants, pubs and clubs. The majority of the cinemas, theaters and the seats of the largest institutions or companies is also clustered in and around it.

The appropriate standard of service performance

Luxury is based mainly on a high standard of service performance and the use of noble materials of adequate quality. Therefore, in the most expensive apartments we can often see exotic varieties of wood or natural stone – the marble is applied to the interior stairs, window sills, internal flooring and kitchen countertops. The exclusivity of the interior is also affected by high-quality fabrics – one meter of silk embroidered in many colors can reach a price of even 1.2 thousand PLN.

Perfect Space what are the determinants of luxury apartment, livingroom

Comfort of tenant

Every „top shelf” property is now equipped with intelligent home control system, which realize such functions as controlling heating, air conditioning, lighting and household appliances. The use of the latest technological solutions – like noise-free plumbing, energy-efficient lighting and modern access control systems – increases the comfort of the tenants and provide preservation of privacy. One of the most popular facilities of luxury residential investment is also easy access to fitness center, sauna and swimming pool.

Perfect Space what determinants of luxury apartment, bathroom

Investment in luxury

It is worth remembering that there is no single definition of luxury. The perception of goods and services as luxury depends on the person’s level of wealth. The most affluent Poles consider the property for luxury, when a square meter costs over 20 thousand PLN. The main indicator of luxury is the price or the location of the property, rather than its size.

Unfortunately, same investment in the “top shelf” materials and equipment does not guarantee that our apartment would look classy. On the contrary, it is very easy to fall in the trash, not knowing moderation. Such overarranged apartment can be a very costly mistake. Therefore, the safest solution is delegate this function to specialists in interior design.

Is it worth to invest in luxury property? Yes, because prices of exclusive property in Poland increase with the growing demand for luxury goods. Currently prices remain at a relatively low level – of course compared to similar apartments in other parts of the world: a penthouse in London can cost even $200 million, apartment in New York will cost $70 million, a terraced house in Paris – $65 million. Warsaw with its luxury apartments for $10 million looks very simple, but one of the features of this type of property is that they have an implicit guarantee of the growth of its value, so this amount can quickly become outdated.Komentarze

  • It is estimated that the total value of transactions in the primary market of luxury properties in Poland amounts to approximately 500 million PLN per year.

Zostaw odpowiedź

Może Cię zainteresować

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra