13 stycznia 2017

Wykańczanie wnętrz a optymalny system grzewczy: ogrzewanie płaszczyznowe[:en]Interior design and optimum heating system: surface heating

Przy tworzeniu projektu mieszkania stajemy przed wyborem efektywnego systemu ogrzewania. W ostatnim czasie w wykańczaniu wnętrz rosnącą popularnością cieszą się systemy ogrzewania płaszczyznowego, które gwarantują optymalny rozkład temperatury we wnętrzu, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji. Mogą one stanowić wyłączny system grzewczy bądź jedynie uzupełniać standardowe rozwiązania.

perfectspace.pl-wykanczanie-wnetrz-a-optymalny-system-grzewczy-ogrzewanie-plaszczyznowe-1

Tradycja ogrzewania płaszczyznowego sięga czasów starożytnych. Kamienne budynki były ogrzewane za pomocą podpodłogowych kanałów wodnych. Do źródeł ciepła stosowanych obecnie należą: powietrzne oraz gruntowe pompy ciepła, kotły gazowe (tradycyjne bądź kondensacyjne), a także kolektory słoneczne i energia geotermalna. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają wykorzystanie systemu opartego na instalacjach wodnych lub elektrycznych – zarówno na powierzchni ściany, sufitu, jak i podłogi.

Wykańczanie wnętrz a temperatura

Ogrzewanie płaszczyznowe gwarantuje komfort użytkowania oraz równomierną emisję ciepła. Cechuje je wysoka bezwładność cieplna. Oznacza to, że nagrzanie płaszczyzny zajmuje dużo czasu, ale równie wolno traci ona ciepło. Optymalna temperatura układu, niezależnie od rodzaju ogrzewania, nie powinna przekraczać 35°C. W zależności od specyfiki pomieszczenia wynosi odpowiednio:

 • około 22-27°C (ogrzewanie podłogowe),
 • około 30–35°C (ogrzewanie sufitowe),
 • około 25–30°C (ogrzewanie ścienne).

perfectspace.pl-wykanczanie-wnetrz-a-optymalny-system-grzewczy-ogrzewanie-plaszczyznowe-2

Przy wykańczaniu wnętrz, gdzie system grzewczy oparty jest na systemie ogrzewania płaszczyznowego zastosowanie znajdują termostaty. Do najpopularniejszych należą tradycyjne modele, które wyłączają system, gdy pomieszczenie osiągnie oczekiwaną temperaturę. Coraz częściej stawia się jednak na termostaty elektryczne, które umożliwiają precyzyjną regulację temperatury o każdej porze dnia i nocy. Producenci wychodzą naprzeciw potrzebom konsumentów, oferując modele o intuicyjnej obsłudze oraz nowoczesnym wzornictwie, doskonale wpisującym się w każdą aranżację. Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że w przypadku ogrzewania podłogowego powinno się wybierać meble na nóżkach oraz zrezygnować z dywanów.

Dlaczego ogrzewanie płaszczyznowe?

Ogrzewanie płaszczyznowe ma charakter niskotemperaturowy. Powierzchnia grzewcza jest odczuwalnie ciepła, jednak jej temperatura nie przewyższa temperatury ciała użytkownika i jest najbardziej zbliżona do temperatury powietrza.

perfectspace.pl-wykanczanie-wnetrz-a-optymalny-system-grzewczy-ogrzewanie-plaszczyznowe-3

To innowacyjne rozwiązanie w wykańczaniu wnętrz stwarza niemalże nieograniczone możliwości aranżacyjne. Pozwala zaoszczędzić odpowiednią przestrzeń i uniknąć stosowania nieestetycznych grzejników. Wprawdzie jego zastosowanie jest niewidoczne, nie oznacza to jednak, że zachowujemy pełną dowolność. Należy pamiętać o ograniczonym wyborze materiałów wykończeniowych, które powinien cechować wysoki stopień przewodności cieplnej oraz właściwa grubość. W samym projekcie należy uwzględnić rozkład przewodów cieplnych oraz pozostawić nieco wolnej przestrzeni – bez tej ostatniej emisja wytworzonej energii będzie utrudniona. Z tego samego powodu warto pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej izolacji termicznej od zewnątrz budynku, by zapobiec niekontrolowanej utracie ciepła.

W tym innowacyjnym systemie ciepło jest oddawane przede wszystkim za pomocą promieniowania (80-90%). Jak pokazują ostatnie analizy, bywa on przyjazny osobom cierpiącym na alergie, bo stosowanie ogrzewania płaszczyznowego pozwala znacznie ograniczyć ilość kurzu oraz zapobiec rozwojowi roztoczy; niweluje bowiem stopień wilgotności powietrza oraz przepływ prądów konwekcyjnych.

perfectspace.pl-wykanczanie-wnetrz-a-optymalny-system-grzewczy-ogrzewanie-plaszczyznowe-4

Innowacje wprowadzane do systemów ogrzewania płaszczyznowego gwarantują wysoki stopień funkcjonalności, co czyni je przyjaznymi nie tylko dla zdrowia użytkowników, ale także środowiska naturalnego. Wprawdzie instalacja systemu ogrzewania płaszczyznowego wiąże się z kosztami wyższymi niż przy tradycyjnych rozwiązaniach, jednak gwarantuje zwrot inwestycji dzięki optymalizacji zużycia energii i kosztów jego eksploatacji.


[:en]

When creating the project of interior design, we face the choice of an efficient heating system. In recent times, we see the increasing popularity of surface heating, which guarantee optimal temperature distribution in the interior, reducing operating costs at the same time. They can be used as a sole heating system or only as a supplement of standard solutions.

perfectspace.pl-wykanczanie-wnetrz-a-optymalny-system-grzewczy-ogrzewanie-plaszczyznowe-1

The tradition of surface heating goes back to ancient times. Buildings were heated on a water channel underfloor. Nowadays the most popular heat sources are: air and ground heat pumps, gas boilers (traditional or condensation), as well as solar and geothermal energy. Modern solutions enable the use of a heating based on water or electrical systems – at the surface of a wall, ceiling and flooring.

The interior temperature

Surface heating ensures comfort to the users, thanks to uniform heat distribution. It is characterized by high thermal inertia, which means that the heating of the surface takes a lot of time, but it as well slowly loses heat too. The optimum temperature, regardless of the type of heating system should not exceed 35°C. Depending on the specific areas it is as follows:

  • about 22-27°C (underfloor heating),
  • about 30-35°C (heating ceiling),
  • about 25-30°C (wall heating).

perfectspace.pl-wykanczanie-wnetrz-a-optymalny-system-grzewczy-ogrzewanie-plaszczyznowe-2

What is applicable in the arrangements based on of a surface heating system are thermostats. The most popular are the traditional models that switch off the supply of warm, when the room reaches the required temperature. What is getting also increasingly popular are the thermostats which enable accurate temperature control at different times of the day. Manufacturers overlook the needs of consumers by offering models with intuitive control system and modern design, which fits perfectly in every arrangement.

Why surface heating?

Surface heating is based on a low-temperature system. That is why heating surface is noticeably warm, but the temperature does not exceed the temperature of user’s body and is most similar to the air temperature.

perfectspace.pl-wykanczanie-wnetrz-a-optymalny-system-grzewczy-ogrzewanie-plaszczyznowe-3

This innovative solution provides almost unlimited arrangement possibilities. It allows to save enough space and avoid the use of unsightly radiators. Although its use is not visible, it does not mean, that we keep complete freedom. Be aware of the suitable choice of finishing materials, which should be characterized by a high degree of thermal conductivity and reduced thickness. The project arrangements should be made to ensure proper distribution of heat pipes and leaving a free space, which will allow the issuance of produced energy. For the same reason, keep in mind to ensure proper thermal insulation from the outside of the building to prevent an uncontrolled heat loss.

In this innovative system, the heat is transferred mainly through radiation (80-90%). As recent analysis, it may therefore be beneficial for allergy sufferers. The use of surface heating allows you to limit the amount of dust and mite development. It compensates for the degree of humidity and the flow of convection currents.

perfectspace.pl-wykanczanie-wnetrz-a-optymalny-system-grzewczy-ogrzewanie-plaszczyznowe-4

Innovations used in the surface heating systems provide a high degree of functionality, making them more friendly not only to users’ health, but also to the environment. Although the installation of surface heating is associated with higher cost than traditional solutions, but it guarantees the return on investment by optimizing the energy consumption and the cost of operation.

Komentarze

 • Teresa

  Przyznam szczerze, że dowiedziałam się z Waszego wpisu kilku ciekawych rzeczy! Oczywiście słyszałam wcześniej o ogrzewaniu podłogowym, ale nie wiedziałam, że można całkowicie pozbyć się grzejników z mieszkania – super.

 • Iza

  Gdzie tylko w takim wypadku wysuszyć ubrania na szybko? Tak bez grzejnika? 😉 Nie no żartuję oczywiście. Według mnie to świetne bardzo estetyczne rozwiązanie. Jedyne co by mnie martwiło to chyba ta rezygnacja z dywanów.

 • Eliza

  Według mnie takie grzejniki starego typu, jak z lat ’90 mają sporo uroku i mogą nawet pełnić funkcję ozdobną. Oczywiście będą prezentowały się dobrze w odpowiednim wnętrzu 🙂 Nie rezygnowałabym z nich.

 • Gosia

  Hm, jakoś nie przekonuje mnie to rozwiązanie. Nie ma nic lepszego niż ciepełko kaloryfera zimą 🙂 Ale być może powinnam po prostu zobaczyć na żywo jak to funkcjonuje.

 • Darek

  A co z bezwładnością tego systemu? To jest nieregulowalne!

 • tukan

  Ogrzewanie sufitowe brzmi dla mnie dosyć abstrakcyjnie, jak to jest? W końcu ciepło ucieka do góry, więc jak grzanie będzie z sufitu? Hm? Ale samo pozbycie się grzejników to bardzo zachęcająca wizja, nie powiem!

 • felka

  Piękne wnętrza pokazujecie na zdjęciach, to wszystko Wasze dzieła? Jeśli tak, to naprawdę gratuluję i już wiem, że w razie potrzeby się zgłoszę!

 • Felicja

  Ostatnie zdanie według mnie jest bardzo ważne. Z moich obserwacji wynika, że dużo osób chce jak najbardziej oszczędzać podczas wykańczania mieszkania lub stawiania domu tak naprawdę nie zdając sobie sprawy z tego, że później za takie budżetowe rozwiązania płacą podwójnie.

 • kluska

  Panuje jakaś moda na nowoczesne rozwiązania, wszędzie i we wszystkim. Oczywiście jestem za, jeśli rzeczywiście przynoszą korzyści. Moim zdaniem czasami warto pozostać przy tradycji. A wpis ciekawy.

 • Grażyna

  Świetna łazienka z ostatniego zdjęcia. Surowa, nowoczesna, przy zadbaniu o dodatki musi się naprawdę pięknie prezentować.

 • gonia

  To jest właśnie to, że bez pomocy profesjonalistów można się pogubić dosłownie we wszystkim. Nawet bym nie wiedziała, że przy wyborze ogrzewania jest kilka alternatyw.

 • Ogrzewanie podlogowe jest bardzo nowoczesnym i obecnie najpopularniejszym system ogrzewania pomieszczen, zwlaszcza w domach jednorodzinnych.

Zostaw odpowiedź