Zagadnienia prawne dotyczące obrotu nieruchomościami stanowią wycinek ogólnej problematyki prawa rzeczowego w polskim systemie prawnym.  Zagadnienia te obejmują m.in. uregulowania dotyczące nieruchomości w aspekcie przedmiotowym i podmiotowym w kodeksie cywilnym i w pozakodeksowych przepisach administracyjnego prawa materialnego. Przedmiotem tych zagadnień są głównie prawa podmiotowe obejmujące własność, wieczyste użytkowanie oraz ograniczone praw rzeczowe, a także szeroko rozumiany obrót nieruchomościami.

            Na tle obrotu nieruchomościami występuje wiele problemów wykładni prawa nasuwających się w procesie jego stosowania.  Do głównych źródeł prawa stosowanego w obrocie nieruchomości, którym później poświęcimy  nieco więcej uwagi, możemy przede wszystkim zaliczyć:

1)     Ustawa kodeks cywilny,

2)     Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

3)     Ustawa prawo budowlane,

4)     Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,

5)     Ustawa o gospodarce nieruchomościami,

6)     Ustawa Prawo spółdzielcze,

7)     Ustawa o ochronie praw lokatorów,

8)     Ustawa Prawo o notariacie,

9)     Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,

10)   Ustawa o własności lokali i inne.

mb

Opublikowano poniedziałek, 20 maj 2019 przez Maciej Balcerek
avatar
Chief manager / supervision Skills: prawo, sprzedaż, opiniowanie i pełna obsługa nieruchomości, logistyka,negocjacje, umowy, odpowiedzialność za misję firmy, ostatnie słowo.

Zostaw odpowiedź