29 lipca 2015

Nowe inwestycje deweloperskie na Mokotowie

Warszawa stale się rozrasta – na jej terenie da się obecnie doliczyć przynajmniej 785 różnych inwestycji mieszkaniowych, które zostały niedawno oddane do użytku lub znajdują się aktualnie w fazie realizacji. Dziesięć nowych inwestycji deweloperskie Warszawie opisaliśmy już wcześniej, teraz przybliżymy kolejne, tym razem jednak skupimy się wyłącznie na nowych inwestycjach deweloperskich z obszaru Mokotowa. Jest to bowiem jedna z dzielnic, w których budownictwo mieszkaniowe rozwija się szczególnie dynamicznie.

Przy wyborze mieszkania niezmiennie największą uwagę zwracamy na cenę, ale drugim najpoważniejszym czynnikiem jest odpowiednia lokalizacja – ponad połowa klientów przy zakupie mieszkania kieruje się jego usytuowaniem. Doskonale zdają sobie z tego sprawę sami deweloperzy, którzy raczej niechętnie wybierają pod inwestycje dzielnice owiane złą sławą, np. Pragę-Północ – rozmaite patologie, akty wandalizmu oraz nocne hałasy skutecznie odstraszają potencjalnych kupujących.

Mokotów na topie w inwestycjach deweloperskich

Jedną z najpopularniejszych dzielnic Warszawy od lat pozostaje Mokotów – mieszkania szuka tam prawie co piąta osoba pragnąca nabyć nieruchomość w stolicy. To zainteresowanie ze strony klientów starają się wykorzystać deweloperzy, którzy chętnie realizują na terenie Mokotowa nowe inwestycje mieszkaniowe. Realizacje takie jak Rubikon Residence (data oddania do użytku: IV kwartał 2015), Luxor Residences (IV kwartał 2015), Omega Mokotów (grudzień 2016), Rezydencja Konstancińska (I kwartał 2016), Wiślany Mokotów II (połowa 2016), Moko (III kwartał 2016), czy Wizja Mokotów (2016) wabią klientów bliskością centrum oraz doskonałym skomunikowaniem z pozostałą częścią Warszawy. Wadą prestiżowej dzielnicy jest jednak wysoka cena, którą przyjdzie zapłacić za mieszkanie w tych rejonach.

Omega Mokotów

Apartamenty Mokotów Omega to inwestycja dewelopera Tynkbud-1. Mieszkania położone są w południowej części Mokotowa: Służewie. Wyróżniają się one przede wszystkim inteligentnym systemem sterowania domem – odpowiada on m.in. za indywidualną temperaturę w lokalu oraz wszczęcie alarmu w razie pożaru lub zalania. Ponadto okolica zapewnia bogatą ofertę edukacyjną (żłobki, szkoły i uczelnie wyższe), usługową (Galeria Mokotów) oraz rekreacyjną (powstający przy ul. Rzymowskiego park rekreacyjny ze stawem oraz ścieżkami rowerowymi). Cena mieszkań kształtuje się na pułapie od 8 200 do 9 200 zł/m2.

Strona www: tynkbud1.pl

Kontakt: +48 22 863 17 11

biuro@tynkbud1.pl

Rezydencja Konstancińska, deweloper Yareal Polska

Rezydencja Konstancińska od Yareal Polska położna przy parku im. Stanisława Dygata. Jej głównymi zaletami – poza zieloną okolicą – są przede wszystkim doskonale skomunikowanie z pozostałymi dzielnicami Warszawy oraz sąsiedztwo Centrum Handlowego Sadyba. Okolica obfituje również w liczne sklepy, restauracje, kafejki oraz kino.

Strona www: yareal.pl

Kontakt: +48 22 423 80 80

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Wiślany Mokotów II

Wiślany Mokotów II przyciąga głównie nowoczesną infrastrukturą oraz niedalekim położeniem od parku na Kopcu Powstania Warszawskiego oraz terenów sportowych Agrykoli. Ponadto na korzyść inwestycji od Budimex Nieruchomości przemawia bliskość Wisłostrady, która umożliwi mieszkańcom nieruchomości dogodny dojazd w kierunku południowym i północnym. Ceny mieszkań wynoszą od 6 900 do 8 100 zł/m2.

Strona www: budimex-nieruchomosci.pl

Kontakt: (22) 397 42 52

warszawa@budimex.pl

Wawel Service

Wizja Mokotów – inwestycja Wawel Service zlokalizowana jest w dzielnicy Mokotów-Ksawerów: blisko Centrum Biznesowego, Galerii Mokotów oraz stacji metra Wierzbno. Parter budynku powstaje z myślą o lokalach usługowych, zaś północno-zachodnia część będzie oddana pod powierzchnie biurowe. Resztę stanowią lokale mieszkaniowe – wszystkie wyposażone zostaną w balkony, tarasy lub loggie. Wnętrze nowoczesnej bryły budynku wypełni zielone patio. Ceny mieszkań wynoszą od 8 100 do 9 500 zł/m2.

Strona www: wawel-service.pl

Kontakt: (22) 866 54 00

warszawa@wawel-service.pl

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Rubikon Residence

Rubikon Residence od APM Development ma charakter apartamentowy. Wszystkie mieszkania w tej realizacji mają być dostępne z balkonami, tarasami lub ogródkami, a poza tym posiadają zaprojektowane przestronne pokoje dzienne, duże sypialnie, otwarte kuchnie i łazienki. Deweloper swoją ofertę kieruje przede wszystkim do ludzi, którzy cenią sobie kameralność, swobodę i wypoczynek dużą ilość zieleni. Ceny mieszkań wynoszą od 7 950 do 8 900 zł/m2 strona

Strona www: apm-development.com.pl

Kontakt: (22) 847 91 86

apm@apm-development.pl

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Moko Ronson Development

Moko to realizacja Ronson Development. W ofercie znajdują się 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania, rozmieszczone w 4 nowoczesnych budynkach. Osiedle gwarantuje łatwy dostęp do 1. linii metra, a tym samym zapewnia idealną komunikację z innymi dzielnicami – przejazd metrem na Pole Mokotowskie zajmuje zaledwie 5 minut. Na terenie osiedla znajduje się MokoClub, w którym mieszkańcy mogą się spotkać i spędzić wolny czas ze swoimi znajomymi. strona

Strona www: ronson.pl

Kontakt: 605 607 801

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Luxor Residences  Longbridge

Luxor Residences znajduje się w sąsiedztwie Galerii Mokotów oraz Centrum Biznesu przy ul. Wołoskiej. W parterach budynków zaprojektowano powierzchnie handlowo-usługowe, a ponadto każdy z nich będzie posiadał centralnie usytuowany hol wejściowy z recepcją oraz ochroną. Wnętrze budynków stanowią otwarte dziedzińce z małą architekturą zieleni, zaś w parterze budynku A zaplanowano „Klub Lokatora” oraz placyk zabaw dla najmłodszych. Realizacja Longbridge Wynalazek posiada dwa wjazdy od ul. Wynalazek oraz od ul. Cybernetyki usytuowane we wschodnich częściach budynków. Mieszkania w tej inwestycji kosztują od 6 900 do 9 500 zł/m2.

Strona www: longbridge.pl

Kontakt: 795 524 069

kontakt@longbridge.pl

Powyższa lista zawiera jedynie aktualnie powstające na terenie Mokotowa inwestycje, ale możliwe jest również zakupienie mieszkania w jednej z oddanych niedawno do użytku realizacji – wolne mieszkania ciągle oferują na sprzedaż m.in. Yuniversal Podlaski (Apartamenty Przy Łazienkach), Ronson Development (Osiedle Sakura, od 6 550 do 8 050 zł/m2) czy Tynkbud-1 (Wyścigowa 8, od 7 532 do 9 100 zł/m2). Takie rozwiązanie ma jedną przewagę nad kupnem lokalu w nieruchomości, która znajduje się dopiero w trakcie budowy – nie grożą nam żadne nieplanowane opóźnienia w realizacji, a poza tym możemy ocenić stan faktyczny osiedla, a nie jego dopracowaną w każdym szczególe wizualizację.

Bardzo blisko i bardzo zielono

Co konkretnie przyciąga nowych mieszkańców akurat do Mokotowa? Jak widać po opisie powyższych inwestycji, główną zaletą tej części miasta jest jej spokojny charakter oraz bardzo dobre skomunikowanie z centrum – dotarcie tam autem, metrem lub tramwajem zajmuje co najwyżej dziesięć minut. Do pozostałych walorów dzielnicy zaliczyć można jej niską zabudowę, sporą ilość terenów zielonych oraz obecność tzw. „zagłębia biurowego” na Służewcu. Ponadto jej wielkość sprzyja lepszym perspektywom w znalezieniu pracy. Nic dziwnego zatem, że Mokotów zdecydowanie wygrywa w rankingu warszawskich dzielnic – zarówno w kategorii ogólnej satysfakcji z dzielnicy, lokalnego patriotyzmu, jak i zadowolenia z warunków mieszkaniowych.

Moje miasto, a w nim…

Przy wyborze nieruchomości należy zwrócić uwagę na jej lokalizację: bliskość terenów zielonych, sklepów oraz urzędów, a także odpowiednią infrastrukturę komunikacyjną oraz mało uciążliwe sąsiedztwo. Jest to ważne, gdyż wybranie mieszkania w atrakcyjnej dzielnicy nie tylko podniesie komfort, ale także znacznie ułatwi w przyszłości sprzedaż lub wynajem takiej nieruchomości. Mokotów jest dobrym wyborem, bo spełnia powyższe wymagania: łączy walory cichej, zielonej i kameralnej okolicy z bardzo dogodnym dostępem do centrum miasta.[:en]

Warsaw is constantly growing in size – there are at least 785 different residential projects on its territory that were recently completed or are currently in the implementation phase. We focus exclusively on new development projects in the area of Mokotów, which is in fact one of the districts, where housing is developing particularly dynamically.

When choosing an apartment the most attention is paid to the price, but the second most important factor is suitable location. More than half of consumers buying a flat are guided by its location. Developers are perfectly aware of this issue. That is why they rather reluctantly opt for investments in districts of poor reviews. A variety of pathologies, vandalism and night noises dissuade potential buyers.

Mokotów district on the top

One of the most popular districts of Warsaw has for years remained Mokotów. Almost every fifth person wishing to buy a property in the capital city look for the apartment there. Because of customers interest developers are willing to implement new development investments. Projects such as the Rubicon Residence (commissioning date: fourth quarter of 2015), Luxor Residences (fourth quarter of 2015), Omega Mokotów (December 2016), Konstancińska Residence (first quarter of 2016), Vistula Mokotów II (mid of 2016), Moko (III quarter of 2016), or Mokotów Vision (2016) lure customers because of their excellent proximity to the center and communication with the rest of the Warsaw. However, the disadvantage of the prestigious district is that we will pay the high price for an apartment in this area.

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Omega Mokotów

Mokotów Omega Apartments is a project of developer Tynkbud-1. Apartments are located in the southern part of Mokotów district – Służew. They are distinguished primarily by intelligent home control system, which realize such functions as controlling individual temperature in each apartment and initiating an alarm in the event of fire or flooding. Moreover, the area offers a wide range of schools (baby-farms, schools and universities), services (such as Galeria Mokotów Shopping Center) and recreation centers (recreational park with a pond and bicycle paths – arising from the Rzymowskiego street). Prices of apartments range from 8 200 to 9 200 zł/m2.

Website: tynkbud1.pl

Contact: +48 22 863 17 11

biuro@tynkbud1.pl

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Rezydencja Konstancińska

Konstancińska Residence from Yareal Poland is located in Lower Mokotów, near the Stanislaw Dygat Park. The main advantages of investment are – beyond the green surroundings – primarily a great communication with different districts of Warsaw and neighborhood of Sadyba Best Mall Shopping Center. The area is also rich in shops, restaurants, cafes and a cinema.

Website: yareal.pl

Contact: +48 22 423 80 80

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Wiślany Mokotów II

Wiślany Mokotów II attracts mainly by modern infrastructure and the nearby location of the park on the Mound of the Warsaw Uprising and sport centers of Agrykola. Moreover in favor of Budimex Real Estate investment speaks proximity of Wisłostrada, which provides residents convenient access to the south and north part of the city. Housing prices range from 6 900 to 8 100 zł/m2.

Website: budimex-nieruchomosci.pl

Contact: (22) 397 42 52

warszawa@budimex.pl

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Wizja Mokotów

Mokotów Vision – investment of Wawel Service  is located in Mokotów – Ksawerów area, near the Business Center, Galeria Mokotów Shopping Center and Wierzbno Metro Station. The ground floor is formed with a view of service points, while the north-western part will be intended for the office space. The rest are residential units – all will be equipped with balconies, terraces or loggias. The interior of the building modern blocks will enrich the green patio. Prices of apartments range from 8 100 to 9 500 zł/m2.

Website: wawel-service.pl

Contact: (22) 866 54 00

warszawa@wawel-service.pl

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Rubikon Residence

Rubikon Residence from APM Development offers apartments of a higher standard. All the apartments in this investment will be available with balconies, terraces or garden. They are also designed with spacious living rooms, large bedrooms, open kitchens and bathrooms. Developer directs its offer mainly to people who appreciate intimacy, freedom and relaxation with plenty of greenery. Prices of apartments range from 7 950 to 8 900 zł/m2

Website: apm-development.com.pl

Contact: (22) 847 91 86

apm@apm-development.pl

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Moko Ronson Development

Moko is the project of Ronson Development. The offer includes 2, 3 and 4 bedroom apartments, distributed in 4 modern buildings. Housing offers easy access to Metro Line 1, and thus provides a perfect communication with other districts – ride by the subway for Mokotów Field takes only 5 minutes. In the area of the estate it is located MokoClub, where residents can meet and hang out with friends.

Website: ronson.pl

Contact: 605 607 801

Perfect Space nowe inwestycje deweloperskie, Luxor Residences  Longbridge

Luxor Residences is located in the vicinity of Galeria Mokotów and Business Center. On the ground floors of the buildings was designed commercial space. Each of them will have a centrally located entrance hall with reception and security. The interior of buildings have a small open courtyards with small landscape. Moreover in the ground floor of building “A” investor planned “Tenant Club” and a playground for children. Project Longbridge Wynalazek has two entrances from the Wynalazek Street and Cybernetyki Street, located in the eastern parts of buildings. Prices of apartments range from 6 900 to 9 500 zł/m2.

Website: longbridge.pl

Contact: 795 524 069

kontakt@longbridge.pl

The above list contains only the investments currently emerging in the Mokotów district, but it is also possible to purchase an apartment in one of the recently commissioned realizations – developers still offer for sale, among others, Yuniversal Podlaski (Apartments near The Royal Łazienki Museum), Ronson Development (Sakura Housing, from 6 550 to 8 050 zł/m2) or Tynkbud-1 (Wyścigowa Street 8, from 7 532 to 9 100 zł/m2). This solution has one advantage over buying a flat in the property, which is just under construction – there is no threat of any unplanned delays in implementation, and besides, we can assess the condition of the estate, not its visualization, which is refined in every detail.

Very close and very green

What specifically attracts new residents just to Mokotów? As you can see after the description of the above investments, the main advantage of this part of the city is its intimate nature and very good communication with the city center – getting there by car, metro or tram takes at most ten minutes. The other advantages include the area of its low buildings, a large amount of green areas and the presence of so-called Służewiec „office delve”. Moreover, its size is conducive to better prospects of finding a job. No wonder, then, that Mokotów definitely wins in the ranking of Warsaw districts – both in terms of overall satisfaction with the neighborhood, local patriotism and satisfaction with housing conditions.

My city, and it…

When choosing a real estate attention should be paid to its location, close proximity to green spaces, shops and offices, as well as adequate communications infrastructure and little cumbersome neighborhood. This is important, because choosing an apartment in the attractive area will not only increase comfort, but also make it much easier to sale or lease it in the future. Mokotów district is a good choice because it meets these requirements: combines the advantages of a quiet, green and cozy area with very easy access to the city center.Komentarze

  • No, no! Jest tu kilka ciekawych propozycji mieszkań – fajnie, że idzie w taką stronę.

Zostaw odpowiedź