16 marca 2018

Jedno pomieszczenie – kilka funkcji. Strefowanie w aranżacji wnętrz

W nowoczesnych projektach dąży się do maksymalnego otwierania przestrzeni. Ogromną rolę odgrywa w tym procesie właściwe wydzielanie stref funkcjonalnych. Strefowanie, bo o nim mowa, oznacza systematyzowanie wnętrza według jego funkcji, np. na część dzienną, nocną i gospodarczą. Aranżując wnętrze, staramy się dążyć do kompromisu, aby podkreślić specyfikę każdej ze stref, zachowując jednocześnie integralność kompozycji.

Strefowanie przestało być domeną małych pomieszczeń, choć to właśnie w nich wciąż stanowi wyzwanie. W zależności od warunków technicznych i powierzchni lokalu, coraz częściej decydujemy się na wnętrza półotwarte, wykorzystując alternatywne formy wyodrębniania stref. Przedstawiamy kilka sprawdzonych rozwiązań, które pomogą w usystematyzowaniu przestrzeni.

Sciana przesuwna w aranzacji wnetrza mieszkania, oddzielajaca salon od reszty pomieszczen

Ściany przesuwne

Do najskuteczniejszych rozwiązań należą ściany przesuwne. Ich montaż jest oparty na suwnicach sufitowych. Dotychczas była to metoda stosowana głównie przy aranżacji wnętrz lokali użytkowych, ale obecnie wkracza także do naszych domów. To jedno z rozwiązań, które gwarantuje szczelne oddzielenie całej powierzchni i wydzielenie dwóch samodzielnych funkcjonalnie pomieszczeń. Niestety jest to wciąż jedno z najbardziej kosztownych rozwiązań. Producenci wychodzą naprzeciw potrzebom klientów, proponując różne materiały: drewno, materiały syntetyczne, szkło (transparentne bądź mleczne) czy płytę fornirową.

Drzwi przesuwne w aranzacji wnetrza mieszkanie, oddzielenie strefy dziennej od nocnej

Drzwi przesuwne

W dużych pomieszczeniach sprawdzą się drzwi przesuwne, maskowane w ścianie. Podobnie jak ściany przesuwne, pozwalają na stworzenie dwóch odrębnych pomieszczeń. Kiedy drzwi są otwarte, stają się zupełnie niewidoczne. Nie jest to jednak rozwiązanie dla wszystkich. Montaż drzwi chowanych w ścianie wymaga poświęcenia przestrzeni – grubość ściany zwykle sięga co najmniej kilkunastu centymetrów. Więcej na temat drzwi i ich rodzajów można przeczytać w naszym wpisie o roli drzwi w aranżacji wnętrz.

Azurowy panel w aranzacji wnetrza salonu, oddzielajacy od przedpokoju

Ażurowe panele lub meble

Nie w każdym lokalu mamy możliwość całkowitego wyodrębnienia dwóch pomieszczeń, dlatego popularnością cieszą się ażurowe panele, meble lub luksfery. Panele są wykonane z tworzyw sztucznych, np. płyt MDF. Doskonale sprawdzają się w części dziennej – służą oddzieleniu strefy rozrywkowej od strefy jadalnej lub kuchennej. Tę samą funkcję spełniają ażurowe meble, które posłużą do przechowywania rzeczy, nie ograniczając przy tym dostępu do światła. Rozwiązaniem pośrednim są panele przesuwne, montowane dzięki prowadnicy sufitowej (panel truck), które najczęściej są wykonane z grubych tkanin.

Zasłony, ekrany i parawany w aranżacji wnętrz

Do oddzielenia stref wystarczy odpowiednie wykorzystanie tekstyliów. Warto pomyśleć o zawieszeniu zarówno lekkich, jak i grubych zasłon. Do niezaprzeczalnych zalet tego rozwiązania należy łatwość w montażu i demontażu, który ogranicza się do instalacji karnisza. Upięte zasłony stanowią same w sobie element dekoracyjny. Podobną rolę spełni parawan, który doskonale sprawdzi się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych aranżacjach.

Wizualne strefowanie wnetrza za pomoca podlogi oraz filara pelniacego role lustra

Strefowanie poprzez efekt wizualny

Należy pamiętać, że wydzielanie stref wnętrza nie ogranicza się wyłącznie do budowy kolejnych przesłon. Warto skoncentrować się na subtelnym strefowaniu, opartym na odpowiedniej grze kolorów, układzie mebli, stosowaniu różnych materiałów, a przede wszystkim – odpowiednim oświetleniu. W otwartym salonie oczekiwany efekt osiągniemy dzięki wyspie, która umożliwia wyodrębnienie części kuchennej i wypoczynkowej, a jednocześnie sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu przez domowników. Podobną funkcję spełniają elementy konstrukcyjne – słupy i łuki, które tworzą naturalny podział, stanowiąc ciekawy kontrapunkt aranżacji wnętrza. Uwaga: zachowajmy ścieżki komunikacyjne, gdyż podkreślą one odrębność każdej ze stref. Przyjmuje się, że szerokość każdej z nich powinna oscylować w granicach od 100 do 120 cm.

Strefowanie wnetrza za pomoca podlogi, aranzacja kuchni z dwoma fakturami na podlodze

Rola podłogi w strefowaniu wnętrza

Postawienie ścianki działowej pozwala mieszkańcom na zachowanie większej prywatności, ale zaburza otwarty charakter przestrzeni. Coraz częściej rezygnujemy z zamykania przestrzeni, ograniczając się do odpowiedniego zaprojektowania podłogi i oświetlenia. Podłoga stanowi największą poziomą płaszczyznę pomieszczenia i umożliwia łatwe wydzielenie stref funkcjonalnych – wystarczy wykorzystać różne, utrzymane w odmiennej kolorystyce materiały. W wysokich lokalach oczekiwany efekt możemy osiągnąć dzięki poziomowaniu podłogi. Podium odgrywa ogromną rolę w organizowaniu wnętrza, w szczególności w połączeniu z odpowiednim oświetleniem podłogowym. Jego wysokość jest warunkowana m.in. przez wysokość sufitu. To rozwiązanie nie sprawdzi się jednak w małych pomieszczeniach o standardowej wysokości.

[:en]

In modern interior design, we strive for maximum space opening. The basis of the modern interior arrangement is the separation of functional zones, which guarantees comfort of use. ‘Zoning’ is defined as systematizing the interior according to its functions, eg to the day, night and utility part. The house must meet the diverse needs of the household members. We strive to reach a compromise to emphasize the specificity of each zone, maintaining the integrity of the composition at the same time.

Zoning is no longer perceived as the domain of small premises, although in small rooms it still remains the biggest challenge. Depending on the technical conditions and the surface of the premises, more and more often we decide on semi-open interiors, using alternative forms of zones’ separation. We present a few proven solutions that will help in systematizing your space.

Sciana przesuwna w aranzacji wnetrza mieszkania, oddzielajaca salon od reszty pomieszczen

Sliding walls

Sliding walls can be folded into a harmonica at any moment. Their assembly is based on ceiling gantries. So far it has been a solution used mainly in commercial premises. Now it is also entering our homes, perfectly fulfilling its role. It guarantees a sealed separation of the entire surface and creation of two functionally independent rooms. Unfortunately, it is still one of the most expensive solutions. Manufacturers meet the needs of customers by offering various materials: wood, synthetic materials, glass (transparent or milk) or veneer board.

Drzwi przesuwne w aranzacji wnetrza mieszkanie, oddzielenie strefy dziennej od nocnej

Sliding doors

In large rooms, we recommend using sliding doors, that are hidden in the wall. Just like sliding walls, they allow to create two separate rooms of different functions. When the doors are open, they become completely invisible. However, this is not a solution for everyone. Installation of hidden doors requires space – the thickness of the wall usually reaches at least a few centimeters.

Azurowy panel w aranzacji wnetrza salonu, oddzielajacy od przedpokoju

Openwork panels or furniture

We do not always have the possibility to completely separate two rooms. That is why open panels, furniture and glass blocks are getting invariably popular. The panels are made of MDF. They will prove themselves in the living area, separating the entertainment zone from the dining or kitchen area. The same function will be fulfilled by furniture, that will allow to store things without limiting access to the daylight. One of the intermediate solution are sliding panels, mounted thanks to the ceiling guide (panel truck). They are usually made of thick fabrics.

Curtains and screens

To separate the zones it is enough to use appropriate curtains. It is worth to think about both light and thick materials. The undeniable advantages of this solution include easy assembly, which is limited to the installation of a curtain rod. The upholstered curtains are also a decorative element. A screen will play a similar function, proving itself both in classic and modern arrangements.

Wizualne strefowanie wnetrza za pomoca podlogi oraz filara pelniacego role lustra

Zoning by visual effect

We should remember that the separation of interior zones is not limited to the construction of subsequent walls. It is worth to focus on subtle zoning, based on the appropriate game of colors, various materials, layout of furniture and adequate lighting. In the open living room, the expected effect will be achieved thanks to the kitchen island, which allows the separation of the kitchen and living area. It is also conducive to spend time together with the household. A similar function will be fulfilled by the structural elements – poles and arches, which form a natural division, being an interesting counterpoint of the arrangement at the same time.

We pay attention to the need of maintaining communication paths that underline the distinctiveness of each zone. It is assumed that the width of each of them should oscillate between 100 and 120 cm.

Strefowanie wnetrza za pomoca podlogi, aranzacja kuchni z dwoma fakturami na podlodze

The role of the flooring in interior zoning

Placing a partition allows maintaining greater privacy, but disturbs the open character of space. More and more often we give up closing the space, focusing on the appropriate design of the floor and lighting. The floor is the largest horizontal space of the room and determines the nature of the arrangement. It enables the separation of functional zones thanks to the use of various materials, maintained in a various colors. In high premises, the expected effect can be achieved by leveling the floor. Podium plays a huge role in organizing the interior, especially in combination with appropriate floor lighting.

Its height is conditioned by, among other, the ceiling height. This solution will not work in small rooms with a standard height. We have already written about the role of flooring in the interior zoning1.

Komentarze

 • Beka

  Przestrzenie otwarta dobra sprawa, zaoszczędzi się na drzwiach…

 • Agutek

  Przesuwna ściana? A to nowość dla mnie. Muszę rozważyć zamontowanie takiej ściany między salonem a kuchnią. Czasami wkurza mnie fakt że muszę się chować z brudami po szafkach przed gośćmi. A tak zasunę ścianę i po kłopocie.

 • Żaklin

  Abażury? Ażury? To się jeszcze robi? Sądziłam że to moda rodem ubiegłego epoki, czyli nie ważne co, ważne że jest.

 • Miodzio

  Te płytki hesagonalne w połączeniu z panelami wyglądają ciekawie – na dzień dzisiejszy. Tak za 20 lat następne pokolenia będą się nabijać z tego, jak my teraz z boazerii w przedpokoju hahhaha

 • Delma

  Miodzio ma rację, to co teraz jest modne i oryginalne za kilka lat może budzić zdziwienie i fale krytyki.

 • Goya

  Strefowanie za pomocą podłogi to najpopularniejszy sposób oddzielenia stref. W kuchni to już standard. Kiedyś oddzielano strefy przedpokoju od salonu inną posadzką ale obecnie panuje tendencja do otwartych przestrzeni więc nie stosuje się podziału na faktury.

 • Cyna

  Muszę poinformować moją mamę że spokojnie może darować sobie remont. Ma 5 rodzai płytek na podłodze i twierdzi że to już nie modne. Uświadomie ją że ma specjalne strefy na podłodze, a strefowanie i różne faktury są modne.

 • Kostek

  Ściany przesuwne to super opcja, na prawdę 🙂 Mam też takie i są znakomite ;). Funkcjonalne, dobrze wyglądają i są solidne. Plus to ściany akustyczne 😉

Zostaw odpowiedź